• proiect,.de.hotarare.privind.actualizare.deviz.eficientizare.energetica.sediu.primarie.

 • PH.acordare.mandat.primar.pt.a.vota.în.ADI.apa.retragereaw.Comunei.Ceptura.din.ADI.APA.

 • ph.initeiere.procedura.constituire.drept.de.superficie.T36.P2590.1.

 • Proiect de hot. privind utilizarea excedentului

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2023

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni și lucrări de interes ce se vor desfășura pe raza comunei Fântânele

 • Proiect de hotărîre privind acoperirea excedentului

 • PH.revocare.HCL33.din.2023

 • Anunt.Cons.publ.initiere.ph.desemnare.repr.CL.in.CA.22.09.2023

 • Anunt.Cons.publ.initiere.ph.desemnare.repr.CL.in.CAEC.22.09.2023

 • Anunt.Cons.publ.transf.pot.paznic.în.sofer.22.09.2023

 • Anunt.init.ph.transformare.post.bibl.22.09.2023

 • PH.completare.Nomenclator.Stradal.2023

 • PH.modificare.atributii.functie.sofer.2023

 • PH.rectificare.buget.august.2023

 • p.h.taxe si impozite locale.2024.

 • p.h.actualizare.deviz.general Eficientizare.energetica.prinPNRR.componentaC10.

 • p.h mandatare pt vot primire.PucheniiMari.in.ADI apa

 • p.h. executie bugetara.la.31.03.2023

 • Pr.Hot. rectificare bugetara