•      Comuna Fântânele este situată în estul județului Prahova, în zona de contact dintre Câmpia Mizilului, subdiviziune a sectorului Câmpia Bucureștilor, și Dealu Mare, componentă a Piemontului Subcarpaților de Curbură.

       Se învecinează la nord-est cu comuna Vadu Săpat, la sud-est cu orașul Mizil și la vest cu comuna Ceptura. Distanța față de reședința județului, municipiul Ploiești, este de 35 km.

  Principalele căi de acces:

      la sud-est, DJ149 face legătura cu DN1B (Drumul European E577) Ploiești-Buzău;
      la nord-est, DJ102K face legătura cu comuna Vadu Săpat; la vest, același drum face legătura cu comuna Ceptura.
      la nord, DJ138 face legătura reședinței cu satul Bozieni și apoi cu comuna Tătaru.[4]

       Prin partea de nord a comunei trecea o veche cale de comunicație, Drumul Brăilei, care a decăzut începând cu 1847 când s-a construit actuala șosea Ploiești-Buzău. Începând cu anul 2004 a fost demarat proiectul "Drumul Vinului" care pune în valoare renumita podgorie Dealul Mare. Acest drum trece și prin comuna Fântânele. Cea mai apropiată stație de cale ferată este în orașul Mizil.