• Dispozitie.primar.convocare.sedinta.ordinara.30.05.2024

 • Dispozitia nr. 60 din 2024 privind acordarea VMI d-lui Bucataru Florian Daniel

 • Dispozitia nr. 59 din 2024 privind acordarea VMIO d-nei Matei Anca Gabriela Petruta

 • Dispozitia nr. 58 din 2024 acordare VMI Cioncau Dorina

 • Dispoziția 52 din 2024 modificare cuantum VMI pentru 9 titulari

 • Dispoziția 51 din 2024 aprobare VMI Biclineru Varvara Valentina

 • Dispoziția 50 din 2024 aprobare VMI Tatu Victor

 • Dispozitia.46.21.03.2024.convocare.sedinta.ordinara.CL.

 • Dispoziția nr. 41 din 04.03.2024 încetare acordare VMI

 • Dispoziția n. 36 din 2024 privind încetarea acordare VMI

 • Dispoziția nr. 35 din 2024 privind acordarea VMI

 • Dispoziția nr. 34 din 2024 privind acordarea VMI

 • Dispoziția nr. 33 din 2024 privind acordarea VMI

 • Dispoziția nr. 32 din 2024 privind acordare VMI

 • Dispoziția nr. 31 din 2024 privind acordare VMI

 • Dispozitie acordare venit minim (nr.29)